حبيب يوسف‌زاده نويسنده حوزه کودک و نوجوان در برنامه جشن رمضان مرکز شماره 2
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-4-1396/IMAGE636339950976537475.jpg
۱۳۹۶/۴/۴ | ۱۱ : ۳۴
داستان فرصت تجربه‌اندوزی را فراهم می‌کند
حبیب یوسف‌زاده نویسنده حوزه کودک و نوجوان:
داستان به مثابه یک شبیه‌ساز در زندگی انسان‌هاست و امکان تجربه‌اندوزی را برای ما فراهم کرده و منبعی از معرفت به شمار می‌رود.
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=269544
269544
حبيب يوسف‌زاده نويسنده حوزه کودک و نوجوان در برنامه جشن رمضان مرکز شماره 2
عکس: يونس بنامولايي ـ مرکز 31
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-4-1396/IMAGE636339247649129448.JPG
۱۳۹۶/۴/۱ | ۱۲ : ۳
خودشناسی مقدمه خداشناسی است
در ضیافت افطار مرکز شماره 31 کانون استان تهران، محمود سلیمانی طی سخنانی با اعضای روزه اولی، بر ضرورت توجه به شناخت خود برای رسیدن به خدا شناسی تاکید کرد.
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=269457
269457
عکس: يونس بنامولايي ـ مرکز 31
عکس: يونس بنامولايي ـ مرکز 3
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/31-3-1396/IMAGE636336584660445208.JPG
۱۳۹۶/۴/۱ | ۱۱ : ۴۴
فرازهایی از نهج البلاغه در جلسه حوزه‌ای
بخشی از جلسۀ حوزه دو و پنج:
در چهارمین روز از جلسات حوزه ای مراکز کانون استان که در روز 31 خرداد 1396 برگزار شد، مدیر کل استان به تشریح بخشی از فرازهای نهج البلاغه پرداخت.
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=269439
269439
عکس: يونس بنامولايي ـ مرکز 3
۱۳۹۶/۳/۱۳ - ۱۴ : ۴
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش [آرشيو]
نگاهی به بازتاب 50سال مهر و هم‌گامی با کودکان و نوجوانان
تلاقی دیروز و امروز
ويژه [آرشيو]
هیات مدیره تصویب؛ مدیرعامل ابلاغ کرد
حرکت به سمت افق‌های چشم‌انداز 1404 کانون
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-4-1396/IMAGE636340008343538679.JPG
۱۳۹۶/۴/۴ - ۱۵ : ۱۵
رمضان 96 در مراکز کانون تهران ـ بخش چهارم
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=269582
269582
عکس: مرکز 38
19
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-4-1396/IMAGE636339888924208284.jpg
۱۳۹۶/۴/۴ - ۱۳ : ۴۳
روز جهانی قدس در مرکز 18
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=269555
269555
عکس: مرکز 18
6
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-4-1396/IMAGE636339246177825294.JPG
۱۳۹۶/۴/۴ - ۹ : ۱۵
رمضان 96 در مراکز کانون تهران ـ بخش سوم
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=269516
269516
عکس: يونس بنامولايي ـ مرکز 31
37
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-3-1396/IMAGE636333963521534637.jpg
۱۳۹۶/۳/۲۸ - ۱۶ : ۳۳
رمضان 96 در مراکز کانون تهران ـ بخش دوم
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=269336
269336
عکس: يونس بنامولايي ـ مرکز 9
24
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-3-1396/IMAGE636333979110956301.jpg
۱۳۹۶/۳/۲۸ - ۱۱ : ۵۲
رمضان 96 درمراکز کانون تهران ـ بخش اول
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=269314
269314
عکس: مرکز علوم
29
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/26-2-1391/IMAGE634726745955987500.JPG
۱۳۹۱/۲/۲۶ - ۱۰ : ۱۵
مرکز فرهنگی هنری شماره 3 تهران
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=207228
207228
مرکز فرهنگي هنري شماره 3 استان تهران
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=156&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/26-2-1391/IMAGE634726718603175000.JPG
۱۳۹۱/۲/۲۶ - ۹ : ۳۲
مرکز فرهنگی هنری جواد آباد
مرکز فرهنگی هنری جواد آباد
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=207227
207227
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=156&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/25-2-1391/IMAGE634725914553487500.JPG
۱۳۹۱/۲/۲۵ - ۱۱ : ۸
معرفی مرکز فرهنگی هنری دماوند
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=207223
207223
مرکز فرهنگي هنري دماوند
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=156&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/12-9-1390/IMAGE634585130284687500.jpg
۱۳۹۰/۹/۱۲ - ۱۲ : ۴۴
مرکز فرهنگی هنری شماره 26 استان تهران
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=156&Id=202783
202783
مرکز فرهنگي هنري شماره 26
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=156&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/26-8-1390/IMAGE634571387729687500.jpg
۱۳۹۰/۸/۲۶ - ۱۴ : ۵۹
معرفی مراکز کانون استان تهران
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان تهران دارای... مرکز فرهنگی وهنری است
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=180&Id=202123
202123
معرفي مراکز کانون استان تهران
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=156&Rate=25