بلوط
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/25-5-1396/IMAGE636384927713213665.jpg
۱۳۹۶/۵/۲۵ | ۱۴ : ۵۲
یک میدان یا خیابان در کرمانشاه به نام بلوط نامگذاری شود
رضا موزونی در این همایش گفت : بلوطها در همه دوران ها برادران ما بوده اند و سایه گستر روزگاری تنهایی ، روزگار خوشحالی و روزگار دلتنگی مردمان این سرزمین اند
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=271212
271212
بلوط
رستان جوانرود در حال اجراست
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/18-5-1396/IMAGE636378780661282406.jpg
۱۳۹۶/۵/۱۸ | ۱۲ : ۱۹
اجرای نمایش برای 700 نفر
رضا موزونی خبر داد : حضور 700 نفری کودکان و نوجوانان به همراه خانوادهایشان در اوالین اجرای تریلی سیار نمایش کانون پرورش فکری در پارک معلم کرمانشاه.
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=270975
270975
رستان جوانرود در حال اجراست
داشتن يک نظام قدرتمند مستلزم توجه و اهتمام به مسائل فرهنگي است
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/10-5-1396/IMAGE636371937361727149.JPG
۱۳۹۶/۵/۱۰ | ۱۴ : ۱
امروز هر مقدار در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی هزینه کنیم یک نوع سرمایه گذاری است
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه ؛ داشتن یک نظام قدرتمند را مستلزم توجه به مسائل فرهنگی و اهتمام ویژه از سوی مسئولان در این زمینه دانست.
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=270710
270710
داشتن يک نظام قدرتمند مستلزم توجه و اهتمام به مسائل فرهنگي است
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/12-5-1396/IMAGE636373468631200753.JPG
۱۳۹۶/۵/۱۲ - ۸ : ۵۱
جشنواره رضوی به روایت تصویر
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=270742
270742
19
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-5-1396/IMAGE636365869822205212.jpg
۱۳۹۶/۵/۳ - ۱۳ : ۴۶
برگزاری جشن بمناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در مراکز کانون استان کرمانشاه به روایت تصویر
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=270448
270448
برگزاري جشن بمناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) در مراکز کانون استان کرمانشاه به روايت تصوير
17
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/24-4-1396/IMAGE636357180425689011.jpg
۱۳۹۶/۴/۲۴ - ۱۲ : ۲۲
هفته عفاف و حجاب در مراکز کانون کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=270181
270181
هفته عفاف و حجاب در مراکز کانون کرمانشاه
22
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/21-4-1396/IMAGE636354480880355816.JPG
۱۳۹۶/۴/۲۱ - ۹ : ۱۴
ویژه برنامههای روز ملی ابیات کودک و نوجوان در مراکز کانون استان کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=270074
270074
ويژه برنامههاي روز ملي ابيات کودک و نوجوان در مراکز کانون استان کرمانشاه
12
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/19-4-1396/IMAGE636352741505129244.jpg
۱۳۹۶/۴/۱۹ - ۹ : ۳
روز ملی ادبیات کودک و نوجوان در کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=269960
269960
روز ملي ادبيات کودک و نوجوان در کرمانشاه
15
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://www.azargharbi.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25