پايان داوري ششمين دوسالانه‌ هنرهاي تجسمي اعضاي کانون

آثار ششمین دو سالانه‌ی هنرهای تجسمی اعضای مراکز ثابت، فراگیر، سیار و پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داوری شد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، از این میان 1696 اثر رسیده به دبیرخانه ششمین دوسالانه‌ی هنرهای تجسمی اعضای مراکز کانون در چهار رشته‌ی نقاشی، خوش‌نویسی، عکاسی و سفال‌گری، 1163 اثر به بخش نقاشی، 283 اثر به بخش خوش‌نویسی، 100 اثر به بخش عکاسی و 150 اثر به بخش سفال‌گری اختصاص دارد.
براساس این خبر، یکی از ویژگی‌های مهم این دوسالانه حضور همه‌ی کودکان و نوجوانان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعم از مراکز فراگیر، کتاب‌خانه‌‌های سیار، پستی و ثابت است.
بر همین اساس از آن‌جایی که موضوع این دوسالانه «آداب و رسوم سرزمین مادری من» بود از کودکان و نوجوانان خواسته شده بود تا برای آثارشان دست‌نوشته‌هایی را نیز خلق کنند.
داوری بخش خوش‌نویسی را محمدحسین رضایی، حسام آذربایجانی، علیرضا وکیلی و بخش سفال‌گری را مریم چیت‌ساز، اسماعیل ذبیحی و زهرا رسول‌زاده بر عهده داشته‌اند.
بخش نقاشی را نیز معصومه فاضلی‌مقدس، پروین قهرمانی‌نژاد، نادر موسوی فاطمی و بخش عکاسی را ابراهیم سی‌سان، مامک یحیی‌پور و حورالنساء داوودی داوری کرده‌اند.
در عین حال ششمین دوسالانه‌ی هنرهای تجسمی اعضای مراکز کانون بین گروه‌های سنی 4 تا 6 سال، 7 تا 9 سال، 10 تا 12 سال و 13 تا 16 سال برگزار شد و مجموعه‌‌ی زیبایی از نگاه‌های کودکان و نوجوانان و مشاهده‌های عینی آنان از آداب و رسوم اقلیم‌شان به دبیرخانه‌ی این دوسالانه ارسال شده بود.
در این میان قرار است از هر گروه سنی 5 عضو برگزیده و 10 عضو تقدیر ‌شوند که به صورت جداگانه نتایج اعلام خواهد شد.
‌هم‌زمان با سی‌و‌هشتمین سال‌گرد پیروزی انقلاب اسلامی نمایشگاهی از آثار برگزیده‌ی ششمین دوسالانه‌ی هنرهای تجسمی اعضای مراکز کانون برپا می‌شود.