افتتاح انجمن سرود، عکاسی و هنرهای نمایشی در کرمان

انجمن‌های سرود، عکاسی و هنرهای نمایشی با حضور مدیرکل کانون کرمان، مسئولان و اعضای هر انجمن ۶ مهر ۹۸ در سالن باران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد و اولین جلسه هر انجمن هم به صورت جداگانه تشکیل شد.