ویژه برنامه‌های هفته ملی کودک در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین

هم‌زمان با هفته ملی کودک، مراکز فرهنگی و هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین، با اجرای برنامه‌های متنوع این روزها را در یاد و خاطر بچه‌های استان ماندگار کردند.