گردهمایی یک روزه مربیان و کارکنان کانون استان مرکزی

گردهمایی مربیان و کارکنان کانون استان مرکزی روز چهارشنبه 13آذر ماه در اراک برگزار شد در این گردهمایی جهانبخش قنبری مدیر کل کانون ، مسلم احمدلو معاون فرهنگی , علیرضا عرب کارشناس امور مالی ، مهدی بداغی کارشناس حراست و نسرین غنی رییس امور اداری در خصوص مسایل مختلف اداری و مالی با همکاران صحبت کردند هم چنین کارگاه تخصصی پدافند غیر عامل برگزار شد و در ادامه همکاران در گروه های فرهنگی ،هنری، ادبی و خدمات در کارگاه ها تقسیم شدند تاهر گروه با کارشناس مربوطه به بررسی روند بهتر فعالیت ها بپردازند.