آیین پایانی مهرواره سرود «آفرینش» کانون فارس

آیین پایانی مهرواره سراسری سرود «آفرینش» کانون فارس، عصر روز یک‌شنبه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شیراز با معرفی ۳ گروه راه‌یافته به مهرواره کشوری برگزار شد.