تلاش همکاران خوب کانون استان مرکزی در روزهای قرنطینه

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی اولین استان آغازگر پیک امید مجازی تاکنون بیش از 150 اثر فرهنگی هنری و ادبی در روزهای قرنطینه برای کودکان و نوجوانان تولید کرده و در فضای مجازی انتشار داده شده است.