• کد خبر: 302372

همزمان با ایام دهه بصیرت در کانون خراسان جنوبی؛

کتاب‌خانه سیار روستایی شماره ۲ بیرجند افتتاح شد

دومین کتاب‌خانه سیار روستایی شهرستان بیرجند و سیزدهمین کتاب‌خانه سیار روستایی استان با حضور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و فرماندار شهرستان بیرجند افتتاح و به نام شهید دکتر محسن فخری زاده مزین شد.