چهارمین آسمان‌نمای دیجیتال کانون خراسان جنوبی افتتاح شد

همزمان با دهه بصیرت و میثاق با ولایت، چهارمین آسمان‌نمای دیجیتال کانون خراسان جنوبی در مرکز فرهنگی هنری شماره ۲ بیرجند به بهره‌برداری رسیدو از کتاب سلام آسمان شامل متخب آثار ادبی اعضا در مهرواره سربازان کوچک حاج قاسم رونمایی شد.