مراکز فراگیر کانون در کانون توجه؛

گزارش تصویری حضور سرپرست اداره‌کل کانون تهران، در میان اعضا و مربیان فراگیر مرکز شماره ۴۰

سیدعلی حسینی، سرپرست اداره‌کل کانون استان تهران، به اتفاق مهرنوش قربانعلی معاون فرهنگی این اداره‌کل، از مرکز فراگیر شماره ۴۰ تهران بازدید کردند. در این برنامه ۱۲ نفر از اعضای دارای نیازهای ویژه و عادی حضور داشتند ‌که ضمن اجرای برنامه‌های مختلف، خواسته‌ها و انتظارات خود را با حسینی در میان گذاشتند. تلاوت قرآن، دف‌نوازی، قصه‌گویی به زبان اشاره، شعرخوانی و اجرای نمایش از جمله فعالیت‌هایی بود که توسط اعضای عادی و دارای نیازهای ویژه اجرا شد. در پایان نیز با اهدای لوح و هدیه از اعضای فعال این مرکز فراگیر و مربیان مرکز در دو بخش پایدارسازی و اجرای کارگاه‌های برخط تقدیر به عمل آمد.