اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز کانون پرورش فکری استان کرمانشاه به مناسبت ماه مبارک رمضان

به مناسبت ماه مبارک رمضان، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز کانون پرورش فکری استان کرمانشاه برگزار شد.