مراکز کانون لرستان در گرامی داشت روز دانش آموز به روایت تصویر

مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان لرستان همزمان با روزدانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی را برگزار کردند.