تعامل کانون وحوزه علمیه استان در انجام فعالیت های فرهنگی ودینی مذهبی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان،معاون فرهنگی وجمعی از کارکنان کانون باحاج آقامرادبیگی مدیرحوزه علمیه استان دیداروگفتگو نمود.

به گزارش روابط عمومی کانون استان،در دیدار مدیرکل ومعاون فرهنگی وجمعی از کارکنان کانون استان با مدیردفتر حوزه علمیه استان درتقویت وگسترش روابط در اجرای برنامه های مشترک فرهنگی ودینی مذهبی بحث وگفتگوشد. 

دراین دیدارابتدامدیرکل کانون استان ضمن ابراز خرسندی وتشکر از دیدار وگفتگو با مدیرحوزه علمیه استان وهمکارانشان ، این دیدار را مقدمه مناسب در جهت تعمیق هرچه بیشتر فعالیت های فرهنگی ودینی مذهبی دانست وضمن اشاره به فعالیتها واهداف کانون از حضور کارکنان و مبلغین حوزه در کانون به عنوان امام جماعت تشکر نمود.

فاطمه رستگار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دینی ومذهبی کانون از برگزاری جشنواره استانی نماز،خواستار همکاری امام جماعت شهرستانها با مراکزکانون استان در فعالیت های دینی وحضور نیروهای متخصص در این حوزه با گرایش تخصصی به فعالیت های کودکان ونوجوانان جهت حضور دربرنامه های دینی مذهبی مراکز استان شد.

در ادامه حاج آقا مرادبیگی نیز ضمن ایراز خرسندی از حضورمدیرکل وکارکنان،ازسابقه درخشان کانون در حوزه فعالیت های فرهنگی صحبت نمود واز حساسیت کار با قشر کودک ونوجوان صحبت نمود .وی افزود: کاربادبستانی ها از حساسیت بسیاری برخوردار می باشد ودر شکل گیری شخصیت انان موثر است که در برخوردباآنان بایدبه شکل گیری شخصیت شان توجه نمود .

مدیرحوزه علمیه ،کانون پرورش فکری واتحادیه دانش آموزی را از نهادهای موثر در کاربا کودکان ونوجوانان دانست وگفت:در کانون ظرفیت های فرهنگی کودکان ونوجوانان مشخص می شود وباتوجه به برنامه ها وفعالیتهایی که در بخش های آموزشی وپرورشی وتفریحی کانون وجود دارد اهداف کانون بسیار مهم است .در ادامه به موفقیت های کانون در سالهای اخیر در بخش قصه گویی وجشنواره ها اشاره ودرجهت همکاری با کانون در انجام فعالیت ها واجرای برنامه ها با حضور مبلغین تخصصی در حوزه کودک اعلام آمادگی نمود .

مرادبیگی اضافه نمود: یکی از جاهای مهم که حوزه علمیه می تواند در آن نقش آفرینی کند کانون است که درسراسراستان این همکاری صورت خواهد گرفت .ایشان درپایان ازانتخاب مدیرکل که این احساس درست راداشته که باحوزه علمیه درجهت اجرای فعالیتهای فرهنگی ودینی واسلامی برای کودکان ونوجوانان در ارتباط باشد واین فضا معنوی ایجادشود، تشکر نمود وآرزوی توفیق در پیشرفت فعالیت ها بااستفاده ازظرفیت های حوزه علمیه در همکاری دراردوهاو برنامه هاوفعالیتهای کانون نمود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =