تصویری از بهترین های کانون شهر ایلام

موفق ترین کودکان ونوجوانان عضو مراکز کانون شهرایلام را بشناسیم

معرفی موفق ترین و برترین های مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام به صورت بنر در سطح شهر ایلام در آستانه آغاز فعالیت های اوقات فراغت . شش مرکز از22 مرکز فرهنگی هنری کانون استان در شهر ایلام فعالیت می کنند