حضور کانون پرورش فکری یزد، در نمازجمعه – مسجدملااسماعیل- مرداد۹۸

کانون پرورش فکری به منزله‌ی پاسداشت چهل‌مین سال‌گرد اقامه‌ی نماز جمعه در کشور، با برپایی ایستگاه فعالیت‌های فرهنگی هنری، در خدمت بچه‌های شرکت‌کننده در نمازجمعه بود