قصه های صوتی در کانون ایلام

معرفی کتاب کرم سه نقطه توسط بچه ها

کتاب کرم سه نقطه نوشته سروناز پریش از کتاب های تولید کانون به شمار می رود که با صدای عسل برزا عضو مرکز فرهنگی هنری شماره یک کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام معرفی شده است.