برگزیدگان دوسالانه هنرهای تجسمی «آفرینش» کانون معرفی شدند

عضو برگزیده کانون استان بوشهر در هفتمین دوسالانه هنرهای تجسمی «آفرینش» در رشته‌ نقاشی از سوی اداره‌کل آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل  کانون استان بوشهر، اثر نرگس صفدری عضو مرکز برازجان از میان ١٢٨٩ اثر رسیده به دبیر خانه در ٤ گروه سنی ٤-٦سال و ٧-٩ سال، ١٠-١٢ سال و  ١٣-١٨ سال ١٢ اثر برگزیده و ٢٠ اثر شایسته دریافت دیپلم افتخار و ٣٧ اثر شایسته لوح تقدیر  برگزیده شد.

بر اساس این گزارش نقاشی نرگس صفدری ١٠ ساله از استان بوشهر و عضو مرکز برازجان به مربی گری سیده طاهره جعفری به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد .