تبیلغات گسترده کانون خراسان جنوبی برای بیست و دومین جشنواره بین‌المللی قصه گویی در پویش گرم کتاب

کانون خراسان جنوبی همزمان با اجرای ششمین پویش فصل گرم کتاب، با برگزاری ایستگاه تمرین قصه‌گویی از کودکان و نوجوانان و خانواده های آنان برای حضور در بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی دعوت کرد.