آموزش در کانون ایلام

دوره آموزش ضمن خدمت بازیهای فردی و گروهی درکانون ایلام

دوره آموزش سه روزه بازیهای فردی و گروهی ویژه مسئولین مراکز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام با تدریس دکتر بابایی در مجتمع کانون ایلام برگزار شد.در مراسم آغاز این دوره، مدیر کل کانون ،مدرس دوره و کارشناس مسئول آموزش کانون کشوربه صحبت در باره ی اهمیت آموزش پرداختند.

برچسب‌ها