نمایشگاه گرامی داشت هفته دفاع مقدس درکانون لرستان

همزمان با گرامی داشت «هفته دفاع مقدس» مرکز شماره 5کانون خرم آباد، نمایشگاهی ازآثار برگزیده هنری وادبی اعضای همه مراکز این شهرستان را در معرض دید عموم قرار داد. این نمایشگاه از 31شهریور به مدت یک هفته ادامه دارد.