نمایشگاه گرامی داشت هفته دفاع مقدس درمرکز کانون الشتر لرستان

همزمان با گرامی داشت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه عکس وآثاربجامانده ازشهدا درمرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری الشتر برپا است. همچنین ماکت 8سال دفاع مقدس نیز به کمک اعضاو مربیان ساخته شده است. این نمایشگاه تا پایان هفته دفاع مقدس میزبان بازدید کنندگان است.