اولین روز از مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی خراسان جنوبی

همزمان با ششم مهرماه 1398 و اولین روز از برگزاری مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی خراسان جنوبی در مرکز فرهنگی هنری شماره یک و فراگیر بیرجند، 23 قصه گو به روایت قصه‌هایشان پرداختند.