رقابت قصه‌گویان در 22مین جشنواره استانی قصه‌گویی کانون تهران- روز اول

بخش صحنه‌ای بیست و دومین جشنواره قصه‌گویی کانون استان تهران با محوریت «مهارت‌های زندگی » از هفتم مهرماه ۱۳۹۸ به مدت سه روز در سالن غدیر مرکز فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب آغاز شد.