آغاز هفته ملی کودک در کانون شماره یک و فراگیر بیرجند

هم‌زمان با 13 مهرماه 1398 و آغاز رسمی برنامه های هفته ملی کودک، بیش از 100 نفر از کودکان با نیازهای ویژه در مرکز فرهنگی هنری شماره یک و فراگیر بیرجند در کارگاه های متنوع فرهنگی هنری شرکت کردند و این روز را گرامی داشتند.