در اولین روز از هفته ملی

2 دستگاه کتابخانه سیار روستایی کانون هرمزگان افتتاح شد

۲ کتابخانه سیار روستایی شهرستان بندرعباس و بخش فین روز شنبه همزمان با نخستین روز از هفته ملی کودک (۱۳تا ۱۹مهر) در کانون پرورش فکری کودکان شماره یک به بهره برداری رسید.