آغاز برنامه‌های هفته ملی کودک در مازندران، روز کودکان با نیازهای ویژه، فرصت‌های برابر

13 مهر، اولین روز هفته ملی کودک در مازندران با عنوان روز کودکان با نیازهای ویژه، فرصت‌های برابر با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برای کودکان مدارس استثنایی در سینما کانون ساری آغاز شد.