دومین روز برگزاری مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه‌گویی در کانون قزوین

با قصه‌گویی 21 شرکت کننده، در تاریخ 15 مهر 1398 دومین روز برگزاری مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه‌گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین به پایان رسید.