شادپیمایی کودکان در شیراز

کودکان شیرازی 19 مهر 1398، روز جهانی کودک، با حضور در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس، در باغ ملی و پارک کودک شادپیمایی و شعار «آینده را باید ساخت» سر دادند.