مهرواره بزرگ پرواز بادبادک ها با اجرای برنامه های شاد و متنوع برگزار شد

در چهارمین روز از هفته ملی کودک 16 مهرماه 1398 مهرواره بزرگ پرواز بادبادک ها با اجرای برنامه های شاد و متنوع شامل عروسک گردانی هنرمندان کانونی ، بازی و سرگرمی ، اهدا کتاب و امضا منشور کودک در میدان شهرداری بوشهر و کنار ساحل زیبای خلیج فارس برگزار شد.