بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در بخش استانی اردبیل

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در بخش استانی اردبیل، چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸، با روایت‌گری قصه‌گویان، به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمین آغاز شد.