قصه گویی

مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی درخراسان رضوی

مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه‌گویی دراستان خراسان رضوی با حضور ۵۰ قصه‌گو در بخش‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، زنان و مردان و نوجوانان در حال برگزاری است. سارا امیدوار، حمید نوایی لواسانی و علی اکبر حلیمی داوران و مریم خاکسارتهرای ناظر این مرحله از جشنواره قصه‌گویی هستند. زهرا بیژن‌یار، نفیسه حسینی و علی رنجبر هم داوران نوجوان مرحله استانی جشنواره قصه‌گویی در خراسان رضوی هستند. این جشنواره طی روزهای ۱۷ و ۱۸ مهر1398 در مرکز هفت کانون مشهد برگزار می‌شود.