آیین افتتاحیه مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی بوشهر

بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی بوشهر در مرحله استانی صبح امروز 20 مهرماه 1398 در سالن آفرینش های مرکز شماره 2 کانون با حضور 17 قصه گو در بخش های مختلف مردان و زنان ، دختران و پسران و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها برگزار شد.