دومین روز مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه‌گویی گلستان

دومین روز مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه‌گویی گلستان 23 مهر 1398 در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گرگان برگزار شد.