کانون با زائرین اربعین

برنامه های سیار پیک امید کانون در نقطه صفر مرزی مهران

‏برنامه های شبانه روزی و متنوع سیار پیک امید کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در پایانه مرزی مهران با موضوع اربعین با حضور ۷۰ مربی داوطلب از سراسر کشور در حال برگزاری است .