ویژه‌برنامه‌های روز ملی دانش ‌آموز در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین

مراکز فرهنگی و هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، با اجرای برنامه‌های متنوع در استان، سالروز این حماسه ملی را گرامی داشتند.