جشن بیست و هفتمین هفته کتاب و کتاب خوانی کانون استان تهران

جشن کتاب‌خوانی ویژه بیست و هفتمین دوره هفته کتاب و کتاب‌خوانی با حضور مرتضی نظری مدیرکل کانون استان تهران، روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ برگزار شد و از مروجان کتاب‌خوانی و کودکان و نوجوانان کتاب‌خوان مراکز تجلیل شد.