تب و تاب هفته کتاب در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین

با آغاز هفته کتاب و کتاب‌خوانی، مراکز فرهنگی و هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، با اجرای برنامه‌های متنوع در راستای ترویج کتاب‌خوانی،در کنار مخاطبین خود هستند.