حضور کانون استان تهران در همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

فعالیت‌های فرهنگی و ادبی کانون استان تهران در اولین همایش ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی معرفی و آثار اعضا، مربیان و کارشناسان در دو بخش مقالات و داستان‌نویسی با موفقیت همراه شدند.