برگزاری ویژه برنامه بر بال فرشتگان به مناسبت روز جهانی معلولان(بوشهر)

ویژه برنامه بر بال فرشتگان به مناسبت روز جهانی معلولان در مدرسه بهارستان با حضور سمیه رسولی مدیر کل کانون استان و همکاری مربیان مراکز شماره 1 و 2 کانون بوشهر و همچنین اجرای برنامه های متنوع و جذاب شامل قصه گویی ، نمایش با مشارکت کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه ، مسابقه و اهدا کتاب همراه بود.