اولین روز از گردهمایی مسئولان مراکز ثابت، سیار و پستی استان خراسان جنوبی

هم‌زمان با روز شنبه 16 آذر ماه 1398 گردهمایی دو روزه مسئولان مراکز فرهنگی و هنری ثابت، سیار و پستی استان خراسان جنوبی با محوریت شعار تمرین زندگی در بیرجند برگزار شد.