برگزاری ویژه برنامه «هفته نماز» در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین

در استقبال از برگزاری اجلاس سراسری نماز با عنوان«نماز و مدرسه» که با محوریت دانش‌آموزان، بخش قابل توجهی از مخاطبین کانون را در برمی گرفت و نیز با هدف ترویج فرهنگ نماز، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین ویژه برنامه «هفته نماز» را در مراکز فرهنگی و هنری خود برگزار کرد.