غرفه کانون پرورش فکری گلستان در بیست و هشتمین اجلاسیه سراسری نماز کشور در گرگان

نمایشگاه بیست و هشتمین اجلاسیه سراسری نماز از ۲۰ لغایت ۲۴ آذر در نوبت صبح از ساعت ۹ الی۱۱:۳۰ و در نوبت بعد از ظهر از ساعت ۱۵ الی ۱۸در سالن نمایشگاه تالار فخرالدین اسعد گرگانی برقرار می‌باشد.