بازدید دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از کانون لرستان

عصر روز سه شنبه 26آذرماه1398 محمود صادقی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ودبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وهیئت همراه، ناهیدپرویزپور مدیرکل اموربانوان استانداری ودبیرکنوانسیون حقوق کودک دراستان، جمعی از مسئولان و کارشناسان از اداره کل کانون و مراکز فرهنگی هنری بازدید کردندو طی نشست صمیمی با محمدجوادمحمدی مدیرکل کانون لرستان، برنامه ها و مشکلات کودکان ونوجوانان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.