نغمه‌های روشن فردا

نخستین مهرواره سرود آفرینش در کانون خراسان‌رضوی

نخستین مهرواره سرود آفرینش با حضور ۱۲ گروه سرود و ۲۰ قطعه از مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان‌رضوی۵ دی ۱۳۹۸ در سالن مرکزهفت مشهد در حال برگزاری است.