دومین روز از جشنواره هنرهای نمایشی و مهرواره سرورد آفرینش استان خراسان جنوبی

مرحله استانی هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی و همچنین نخستین مهرواره سرود آفرینش در خراسان جنوبی در حال برگزاری است و آیین اختتامیه آن بعد از ظهر پنج‌شنبه ۵دی ماه ۱۳۹۸ با معرفی گروه‌های راه یافته به مرحله داوری کشوری در محل سالن مجتمع فرهنگی ایثار شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد.