نغمه‌های روشن فردا

پایان کارنخستین مهرواره «سرود آفرینش» خراسان‌رضوی

نخستین مهرواره «سرود آفرینش» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان‌رضوی در روز ۵ دی ۱۳۹۸ در حالی به کار خود پایان داد که ۱۲ گروه از مراکزکانون استان با هم به رقابت پرداختند. گقتنی است: هیئت داوران اعلام اسامی برگزیدگان این مهرواره را به زمان دیگر موکول کرد.