نخستین مهرواره «سرود آفرینش» کانون لرستان -1

مرحله استانی نخستین مهرواره سرود آفرینش صبح امروز پنجم دی ماه 13۹۸ درسالن اجتماعات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با حضور گروه های شرکت کننده از سراسر استان، در خرم آبادبرگزارشد