• کد خبر: 294491

مهرواره سرود «آفرینش» کانون فارس (۱)

مهرواره سراسری سرود «آفرینش» کانون فارس، صبح روز یک‌شنبه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شیراز با رقابت ۱۵ گروه آغاز شد.