بازدید دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از کانون فارس

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک شامگاه یکشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۸ با حضور در اداره کل کانون فارس از مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ شیراز بازدید کرد.